SAL7754, Act: R°32.3-V°32.1 (96 of 785)
Search Act
previous | next
Act R°32.3-V°32.1  
Act
Date: 1460-07-22

Transcription

2022-10-19 by Kris Groffen
It(em) meest(er) goird pasteel in deen zide en(de) jan de cuype(re) ty(m)merma(n)/
en(de) lijsbeth zijn wijf woenen(de) te dyeve inde p(ro)chie van rotselaer in/
dande(re) sijn comen voe(r) scepen(en) van loeven bekennende dat zij tsame(n)/
ov(er)comen en(de) v(er)eenicht waren d(er) vorwerden en(de) comanscap hier/
na bescreve(n) Te weten ierst dat de voirs(creven) jan den voirs(creven) meeste(r)/
goirde maken en(de) leve(re)n sal tuschen dit en(de) october naestcomen(de)/
op desselfs meest(er) goirds hof tot nuwrode een porte van/
xii voeten wijt en(de) xiiii voeten langh en(de) gedeilt met drie gebi(n)de(n)/
d(aer)af de stijle zelen zijn van xvi oft xvii voeten luttel myn oft/
meer welke porte zijn sal twee stagen hoeghe [gebruct] en(de) met/
eenre viercant(en) cappen die gebruct sal zijn met twee uutgespa(n)ne(n)/
vynste(re)n int dack It(em) voirt sal de voirs(creven) ty(m)m(er)ma(n) oic dae(re)n/
bynne(n) afbreken daenhenghsel vande(n) oude(n) huise staende aent/
vedeken ald(aer) en(de) d(aer)op wed(er) maken alsoe groot als die plaetse/
velt een bachuys Oic sal hij hie(re)n tuschen richten en(de) legge(n)/
stocksteene inde schue(r) ald(aer) ond(er) de vier stijle te beide(n) ziden/
vande(n) derschue(re)n en(de) eene(n) stijl inden scaepstal ald(aer) met eene(n)/
intoege oick richten En(de) voe(r) dit werck en(de) p(ar)cheele(n) sal de voirs(creven)/
jan hebben een huys staende te [vacat] dat de voirs(creven)/
meest(er) goird gecocht heeft tegen janne coghe staende te/
nuwerode neve(n) henricks huys was vande(n) doerne welke
//
huys [alsoet nu steet] de voirs(creven) meest(er) goird den voirs(creven) ja(n)ne geloeft heeft [bi(n)ne(n) den tide vors(creven)] peyslic/
te doen volgen maer jan [sal] dat moeten afdoen op zinen cost/
en(de) hij sal d(aer)af hebben all den afval uutgenome(n) steene/
en(de) leem en(de) ande(er)n afval die jan met hem niet vue(re)n en wilt/
sal meest(er) goird hebben en(de) behouden En(de) des sele(n) hebbe(n)/
de voirs(creven) jan en(de) zijn wijf geloeft den voirs(creven) meest(er) goirde/
te baten te gheve(n) seven gulden pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck/
half te kersmesse naestcomen(de) en(de) half ts(in)t jans messe bap(tis)[te(n)]/
d(aer) na volgen(de) te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) smacht lye(ming)[en]/
julii xxii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator