SAL7754, Act: R°34.2 (99 of 785)
Search Act
previous | next
Act R°34.2  
Act
Date: 1460-07-24

Transcription

2022-10-19 by Kris Groffen
It(em) jan le(m)mens poirt(er) d(er) stad van loeven ende gielijs le(m)mens/
gemaghe beyde van steynhuffle die op hed(en) alh(ier) ingescreven zij(n) /
geweest ten v(er)volghe [vacat]/
hebben hen voerden burg(er)meest(er) ende scepen(en) hier ond(er) genoempt/
gep(rese)nteert tegen de voirs(creven) inscrivers oft zij voer oeghen q(ua)men/
bereet mynlic tov(er)comen oft rechts te plegen alzo behoe(re)n zoude/
cor(am) cok(eroul) burgim(a)g(ist)r(o) p(rim)[o] et p(ost) cor(am) lud(ovico) roeloefs colonia scab(inis)/
actu(m) fe(r)ia v[ta] julii xxiiii a(nn)[o] lx
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator