SAL7754, Act: R°36.2 (102 of 787)
Search Act
previous | next
Act R°36.2  
Act

Transcription

2022-10-19 by Kris Groffen
It(em) jan rutgheerts wynne h(ere)n claes van sinte guerix ridd(er)s in/
zine(n) hove te bierbeke en(de) katline goelijs weduwe wout(er)s/
wilen schoemakers woenen(de) oic te bierbeke in teg(ewoirdicheyt) hebbe(n)/
genome(n) en(de) bekent dat zij genome(n) hebbe(n) va(n) ja(n)ne/
ackerma(n) van hagartsrode zoen wilen wout(er)s de thiende/
des goidshuys van vliederbeke inde p(ro)chie va(n) bierbeke/
gelegen gelijc en(de) zo v(er)re de selve jan ackerma(n) die tege(n)/
den voirs(creven) godshuyse ald(air) v(er)pacht en(de) gehuert heeft Te/
houden te hebben en(de) te gebruycken va(n) half m(er)te lest/
leden eene(n) t(er)mijn va(n) zess jaren langh deen na dander/
staphans volgen(de) elx jaers dae(re)n bynnen voe(r) en(de) om xxiii(½)/
mudde rogs en(de) (½) mudde tarwen beide goets en(de) payabels/
met wanne en(de) vede(re)n wail bereidt d(er) maten va(n) loeven/
en(de) bierbeecschen pacht en(de) derdertich mandelen stroes/
ts(in)te goet en(de) custbaer en(de) ts(in)te andries messe ap(oste)ls te/
betalen en(de) tcoren te loeven dairt den voirs(creven) ackerma(n)ne/
gelieven sal te leve(re)n en(de) tvoirs(creven) stroe te hag(ar)tsrode inde/
thiende schue(r) ald(air) Ende hier voe(r) zijn borge(n) des voirs(creven)/
rutgheerts en(de) d(er) weduwe(n) jan goelijs brued(er) d(er) selv(er) wedu/
wen en(de)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator