SAL7754, Act: R°38.2 (105 of 784)
Search Act
previous | next
Act R°38.2  
Act
Date: 1460-07-30

Transcription

2022-10-27 by Kris Groffen
It(em) goird vekeman woenen(de) te velthem zoen wile(n) jans in/
teg(ewoirdicheyt) heeft genome(n) en(de) bekend dat hij genome(n) heeft va(n)/
henricken va(n) arstsloe geheten va(n) cauwelille en(de) gheerde/
lucas gehe van erpe geheten lucas alse momboers/
en(de) regeerd(er)s vand(er) capellen en(de) altae(re) va(n) ons(er) lieven/
vrouwen ind(er) kercken van s(in)te g(er)trude(n) vo te loeve(n) inde(n)/
name en(de) van wegen d(er) voirs(creven) capellen twee boend(er)/
lands of d(air)omtrint d(er) selv(er) capellen gelegen te velthe(m)/
in twee stucken ald(air) op tvelt geheten den driesch d(air)af/
deen houden(de) een boend(er) es gelegen naest de(n) goede(n)/
ev(er)ards va(n) wynghe en(de) sheilichs geests va(n) loeve(n)/
en(de) dand(er) houden(de) oic een boend(er) tuschen de goede/
svoirs(creven) ev(er)arnds in beide(n) ziden Te houde(n) te hebbe(n)/
en(de) te wynne(n) van s(in)t andriesmesse naestcomen(de) lestlede(n)/
eene(n) t(er)mijn va(n) neghen jaren langh deen na dand(er)/
staphans volgend(de) elx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de)/
om xxxviii mol(evate) rogs goets en(de) payabels met wa(n)ne/
en(de) vloegelen wail bereidt d(er) mate(n) va(n) loeve(n) ts(in)te/
andriesmesse ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven dairt de(n)/
voirs(creven) momboers ten tide wesen(de) gelieve(n) sal te leve(re)n/
alle jare quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorw(eer)den dat de voirs(creven)/
wyn tvoirs(creven) land wynne(n) en(de) w(er)ven sal gelijc reen/
genote(n) en(de) dat [bynne(n)] tzine(n) lesten [drie] jaren vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
eens loflic moeten ov(er)mesten en(de) hij en sal dat /
bi(n)nen den selve(n) t(er)mine [drie jaren] niet moege(n) hoervruchte(n)/
en(de) hij sal deen stuck vande(n) voirs(creven) lande ten leste(n)/
jare vand(en) voirs(creven) t(er)mijne laten storte eens omgedae(n)/
en(de) dand(er) stucke geheel en(de) Oic sal hij jairlix/
bi(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mijne de selve lande m(er)gele(n)/
met twee voede(re)n mergels en(de) heeft geloeft de voirs(creven)/
goerd hem hier tegen met gheenen beleide(n) va(n) loeve(n) oft/
va(n) broessel te behulpe(n) oft doen behulpe(n) in e(n)ig(er) manie(re)n/
zande coelen julii xxx
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator