SAL7754, Act: V°232.1 (517 of 784)
Search Act
previous | next
Act V°232.1  
Act
Date: 1461-02-14

Transcription

2022-10-31 by Kris Groffen
It(em) bartholomeus vanden borchoven zoen henricks vanden borchove(n) heeft/
geloeft woute(re)n vynck rentm(eeste)r van arschot thien ryders te xxv stuv(er)s/
tstuck en(de) xxii(½) stuv(er)s te half vasten(e) naestcomen(de) te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
te weten de voirs(creven) v ryders voe(r) de rente van tween jaren nu lestw(er)f/
verschene(n) van alsulken v ryd(er)s lijfpens(ie) als de voirs(creven) henrick met/
zeke(re)n zine(n) borghen sculdich es met scepen(en) brieve(n) van loeve(n) den/
voirs(creven) woute(re)n en(de) de voirs(creven) xxii(½) stuv(er)s voe(r) den cost van rechte bynne(n)/
dien tween jaren d(aer)op v geloepen Geloven(de) voerts de voirs(creven) b(er)telmeeus/
de zelve lijfrente den voirs(creven) woute(re)n af te legghen te v(er)stercken met/
goeden borghen of te v(er)onderpanden(e) na inhouden svoirs(creven) sbriefs/
tuschen dit en(de) paeschen naestcomen(de) roelofs zande febr(uarii) xiiii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator