SAL7754, Act: V°31.1 (94 of 785)
Search Act
previous | next
Act V°31.1  
Act
Date: 1460-07-21

Transcription

2022-10-19 by Kris Groffen
Cond zij allen lieden dat henrick [lyebrecht] de becke(re) van willebringhen wonen(de) [soen wilen jans de becke(re) va(n)]/
te hondshem heeft genomen en(de) bekend dat hij genomen heeft van/
geldolve van wynde geheten vander lynden de goede hier na bescr(even)/
houdende tsamen drie boender oft dair omtr(int) gelegen inde p(ro)chie/
van willebringhen Te weten yerst vierdalf dach(mail) lants gelegen/
opten cloot tuschen de strate aldair gaende ten broeckewaert ende/
de goede henricks van meensele It(em) i dachmail lants gelegen op/
tselve velt tuschen de vors(creven) strate en(de) de goede jans van pamele/
It(em) i dachmail lants gelegen opt velt voirscr(even) achter pet(er)s beck(er)s hoff/
neven daert gat aldair tuschen den voirs(creven) hof en(de) de goede d(er) kynde(re)n/
abraens wilen vanden kerchove It(em) i(½) dachmail lants geleg(en) opde/
coels delle tuschen de goede goirds roelofs ende jacobs vanden putte/
geheten zoermans It(em) i dachmail lants gelegen op tselve velt/
tuschen de goede der kynde(re)n svors(creven) wilen abraens en(de) sbeghijnhoefs/
van loven(e) It(em) iii vierdel lants gelegen opt velt staphans vorsc(reven)/
aenden lijckweche aldair tuschen de goede sheilichs gheests van s(in)[t]/
jacobs te loven(e) en(de) pet(er)s de becke(re) It(em) i dach(mail) lants gelegen oic/
inde coels delle voirscr(even) tuschen de goede des goidshuys van he(re)n p(er)cke/
en(de) svors(creven) goirds roelofs It(em) i dachmail lants gelegen op den/
reeskens poel tuschen de goede claes de kersmake(re) en(de) den poel vorscr(even)/
It(em) i(½) dachmail lants gelegen opten wylde(re) tuschen de goede jans/
van pamele te beiden zijden Te houden te hebben en(de) te wynnen va(n)/
halfmerte lestleden eenen termijn van neghen jaren langh deen na/
dander zonder middel volgende Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om/
zess sacke en(de) viii moel(evate) corens goet en(de) payabels met wanne en(de)/
vloegelen wail bereidt pacht van willebringen en(de) mate van loven(e)/
s(in)[te] andriesmisse apostels te betalen en(de) te loven(e) t(er) woeni(n)gen svors(creven)/
geldolfs te leve(re)n alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn duerende ende telken/
t(er)mijne alse vervolghde schout Met vorwerden dat de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) wynne lande wynnen werven en(de) mesten sal gelijc reenge/
noten boven en(de) beneden ende die laten tsijnen affscheiden gelijc/
hij die vant tsijnen aencomen te weten de vierdalf dachmail/
vorscr(even) met wynt(er)corne besaeyt op zijn getide voeren hoewail hijse/
met spelten vant en(de) alle dander brake Ende hier voer/
es borghe svors(creven) wynnen henrick de becke(re) van willebringen/
wonen(de) te hondshem (et) p(ri)m(us) zande coelen julii xxi
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator