SAL7755, Akte: R°10.2 (18 van 1011)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°10.2  
Act
Datum: 1461-07-06

Transcriptie

2019-01-07 door Robert CORNU
It(em) de voirs(creven) sculd(er)s hebben geloeft deen kersse vanden voirs(creven)/
ambachte [alt(oes) ten gewoenliken p(ro)cessien] te dragen oft te doen draghen tott(er) tijt toe/
dat twee p(er)soene van nu voirts int selve ambacht zele(n)/
come(n) en(de) voirt hebben zij geloeft oft e(n)nige gemeyne/
orlogen quame(n) alsoe datme(n) te loeve(n) d(aer)om de storme/
sloege en(de) met gemeyne(n) hee(r) uut thoge eer de/
voirs(creven) schout gevalle(n) ware dat zij dan de selve/
schout geb t(er) stont opleggen en(de) geheel betale(n) selen/
met wed(er)staende den betaeldagen voirs(creven) et p(ri)mi/
duo insup(er) p(rim)[(us)] eisd(em)
Nagekeken doorChris Picard
ModeratorChris Picard
Laatste update:: 2017-03-21 door Jos Jonckheer