SAL7755, Act: R°13.3-V°13.1 (26 of 1011)
Search Act
previous | next
Act R°13.3-V°13.1  
Act
Date: 1461-07-07

Transcription

2020-03-03 by Robert CORNU
Item also als ten vervolge h(er) reyners vanden loeke(re) priest(er)s alse geleidt totte(n)/
goeden reyners vanden loeke(re) zijns vad(er)s onder den ande(re)n gescreven es/
geweest met brieven van des(er) stad den meye(r) van tong(er)lo oft zine(n)/
stadheld(er) te bedwingen henricken gheerds zijn hande te doen/
en(de) te lichten van zo(m)mige d(er) voirs(creven) goede te weten van huyse en(de)/
hove met zijnre toebeh(oirten) houden(de) tsamen drie vierdel en(de) van/
(½) boend(er) lands dair by liggende gelegen te tong(er)lo t(er) plaetsen/
geheten te loeker en(de) oic te cesse(re)n van zeke(re)n ongebruycke dat hij/
hem d(aer)aen dede Ende wairt dat de zelve henr(ic) dair tegen/
yet zeggen oft allege(re)n wilde dat hij des quame op heden tege(n)/
hem alhier voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) int recht (et)c(etera) So hebben/
na aensprake en(de) v(er)antwerden beide d(er) p(ar)tien voirscr(even) de scepen(en)
//
van loeven(e) gewijst voe(r) een vo(n)niss(e) dat zij de zelve p(ar)tien zetten/
inden hof dair de voirs(creven) goede hoven om hen ald(aer) voirts/
rechts te plegen gheven en(de) te nemen Act(um) cora(m) scabinis/
in scampno sdijsdaighs julii vii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2017-03-21 by Jos Jonckheer