SAL7755, Akte: R°16.1 (31 van 1011)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°16.1  
Act
Datum: 1461-07-13

Transcriptie

2019-01-07 door Robert CORNU
It(em) gheerd ricx[ens] zoen jans wilen ricxens en(de) willem ev(er)arnds/
zoen wilen willems in teg(enwoirdicheit) hebben genome(n) en(de) bekend dat/
zij genome(n) hebben van janne vander borch woenende te/
loeven inde hoelstrate vierdalf boend(er) lands of d(aer)omtri(n)t/
gelegen in eenen stucke inde p(ro)chie van meld(er)t opt/
meld(er)t velt tuschen de goede willems van kersbeke en(de)/
des altaers van ons(er) vrouwen te roesbeke comende tot/
aen de h(er)strate ald(aer) Te houden te hebben en(de) te wy(n)ne(n)/
van der maent van merte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van tweelf jaren langh deen na dand(er) staphans volgen(de)/
elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) vier mudde hards corens/
goets en(de) payabels met wa(n)ne en(de) vede(re)n wail bereidt/
pacht van meld(er)t en(de) loevensche mate ts(in)te andries/
messe ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven dairt den voirs(creven)/
janne gelieft te leve(re)n alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mine alse v(er)volghde schout Met vorwerden/
dat de voirs(creven) wynnen tvoirs(creven) land wynnen en(de) w(er)ven sele(n)/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de) dat tallen zess/
jaren eens wel en(de) loflic ov(er)meesten en(de) zo v(er)re zij tselve land/
dat bynnen den lesten drie jaren vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
hoervruchten willen zo zelen zij dat bynne(n) den selve(n)/
lesten drien jaren noch eens loflic moeten d(aer) voe(r)/
ov(er)sten en(de) ten eynde van desen t(er)mijne ze zelen tijt/
laten besaeyt wel en(de) loflic met cort(en) have(re)n op eene/
vore(n) Oic es hier inne bevorw(er)t dat de voirs(creven) wynne(n)/
zond(er) afslach vande(n) voirs(creven) pachte betale(n) sele(n) allen den/
tsijs uuten voirs(creven) lande gaende zo in tijts dat bij/
gebreke van dier betalinge(n) d(aer)op gheen schade en geschiede/
kersmake(r) meersb(er)ge julii xiii
Nagekeken doorChris Picard
ModeratorChris Picard
Laatste update:: 2017-03-21 door Jos Jonckheer