SAL7755, Act: V°14.5 (29 of 1011)
Search Act
previous | next
Act V°14.5  
Act
Date: 1461-07-10

Transcription

2020-03-03 by Robert CORNU
Item de voirs(creven) jan en(de) jan hebben gekend dat hen de voirs(creven) robbrecht/
de voirs(creven) so(m)me geloeft heeft voe(r) alsulke ix l(i)b(ra) xi s(chelling) en(de) viii d(enier) grot(en)/
als hij tachte(r) was van dien xxxvi l(i)b(ra) groten vleemsch oft d(aer)omtri(n)t/
als hij en(de) zijn medeplichte(re)n and(er)wile sculdich waren van zeke(re)n/
goeden die zij cochten tegen gielis(e) sroeden jans zone en(de) janne die/
hij robbrecht en(de) zijn medeplichte(re)n ter beg(er)ten des selfs gielijs/
geloefden eenen goeden man doen t(er)tijt bailiu te middelborch gevende hem d(aer)af zeke(r) c(er)tificatie brieve onder hoe(r) zegele en(de)/
hebben d(aer)om geloeft de voirs(creven) jan en(de) jan ongesundert den voirs(creven)/
robbrechten vanden voirs(creven) ix l(i)b(ra) xi s(chelling) en(de) viii d(enier) grot(en) vleemsch/
die zij vand(er) voirs(creven) geheeld(er) so(m)men tacht(er) bleven zijn tegen yegelike(n)/
inne te staen en(de) scadeloes tontheffen en(de) of hij e(n)nige schade of/
cost d(aer)om hadde of lede dat zij hem dat oprichten zelen behoudel(ic)/
h(ier) inne dat de voirs(creven) jan en(de) jan van des(en) geluften ongehouden/
zijn zelen zo wanneer zij den voirs(creven) robbrechten de p(ri)ncipale/
obligatie brieve vand(en) voirs(creven) so(m)men of behoirliker quitan(cie) d(aer)af/
vand(er) voirs(creven) scouth(eit) te middelborch ov(er)leve(re)n en(de) doen hebbe(n)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2017-03-21 by Jos Jonckheer