SAL7759, Act: R°10.1 (25 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°10.1  
Act
Date: 1469-07-06

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) jacob stevens heeft gemechticht pet(ere)n vanden dale om alsulken sake/
alse hij hanghende ende uutstaende heeft tegen den meye(r) van loeven ten/
aenbringhene tsmeyers van assche Te bedinghen te verantw(er)den te/
beschudden en(d) te vervolghen met rechte tot den eynde vander saken/
die te wynnen en(de) te verliesen en(de) alle manie(re)n en(de) pointen va(n) rechte/
dair inne te vorde(re)n en(de) texcerce(re)n die na recht oft costume vand(er)/
plaetsen daer dat geboirt behoiren moegen en(de) den selve(n) zijne(n)/
p(ro)cureur na gelegenth(eit) der saken gelieven en(de) orb(er)lic duncken sele(n)/
Cor(am) zande oude(rogge) julii vi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt