SAL7759, Act: R°11.3-V°11.1 (30 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°11.3-V°11.1  
Act
Date: 1469-07-07

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) otte vanden velde legwercke(r) alse momboir lijsbetten va(n) moele(n)beke/
zijns wijfs heeft bekendt dat jan vander biest soen wilen jans en(de)/
jan cle(re)n lakenmake(r) hem volcomen rekeninghe en(de) bewijs gedaen hebbe(n)/
vanden bewynde dat zij alse momboirs der voirs(creven) lijsbetten oft execu/
teurs vanden testamente reyners wilen van pamele oems der selver/
lijsbetten [gehadt hebben vanden goeden en(de) renten der selver lijsbetten] Sceldende den voirs(creven) momboirs dairaf volcomelic quijte/
/ Gelovende hen dairaf oft uut ocsuyne van dien nu(m)mermeer teysschen/
oft aen te spreken in e(n)nigher manie(re)n act(um) cora(m) a(m)bobus burg(imagistris)/
julii vii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt