SAL7759, Act: R°13.2 (38 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°13.2  
Act
Date: 1469-07-10

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) goird van gheele woenende te diest soen wilen jans heeft wettelic/
gemechticht en(de) volcomen macht gegeven en(de) met des(er) l(ette)ren mechtich maict/
en(de) volcomen macht gheeft brueder denijse sroevers meest(er) jacoppe(n)/
van gheele zijnen brueder en(de) brueder denijse sroevers brueder ten boeg(ar)den/
te dienst en(de) elcken bizund(er) thoenre des(er) Om alle zijn chijze rente(n) pachte(n)/
en(de) schulden diemen hem nu sculdich es of namails wesen sal te/
manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculd(er)s van heuren/
ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheven de selve chijse/
renten pachten en(de) schulden en(de) allen zijn ande(r) saken en(de) stucken/
die hij nu te doen heeft oft namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s/
oft verweerd(er)s stad aen en(de) tegen eene(n)yegeliken met rechte te/
vervolgen en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen talle(n)/
plaetsen en(de) voer alle gerichten dair dat geboiren en(de) te doen sal/
wesen en(de) alle manie(re)n va(n) rechte d(aer)toe te vord(ere)n (et)c(etera) Cu(m) (com)put(ati)[o(n)e]/
(et) revoc(atione) cor(am) a(m)bob(us) burg(imagistris) blanck(ar)t vync julii x
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt