SAL7759, Act: R°2.3 (4 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°2.3  
Act
Date: 1469-06-27

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) katline vander smissen weduwe jans wilen jacobs heeft wettelic/
gemechticht en(de) volcomen macht gegeven en(de) met des(er) l(ette)ren mechtich/
maict en(de) volcomen macht gheeft he(re)n henricken prochiaen va(n) lippelo/
laureyse vander smissen heuren brueder wille(m)me melijs soen wilen/
gielijs melijs en(de) wolfaerden de vynt soen wilen arnds alle drie/
van puersse en(de) elcken bezund(er) thoonre des(er) om alle heure chijze/
renten pachten en(de) sculden diemen heure nu sculdich es of namails/
wesen sal Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculd(ere)n/
van heuren ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheve(n) de/
selve chijze renten pachten ende sculden en(de) alle heure ande(r) saken en(de)/
stucken die zij nu te doen heeft oft namails hebben sal moegen in/
aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad aen en(de) tegen eene(n) yegeliken met rechte/
te vervolgen en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen tallen/
plaetsen en(de) voir alle gerichten daer dat behoeven en(de) te doen sal/
wesen en(de) alle manie(re)n en(de) pointen van rechte dair toe te vorde(re)n die/
na recht of costume vand(er) plaetsen daer dat geboirt behoeven/
moegen En(de) voerts allte tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast cu(m) (com)pu(tatione) (et)/
revoc(atione) Cor(am) tymple et ouder(ogge) burg(imagistris) (et) scabinis junii xxvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt