SAL7759, Act: R°5.3 (13 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°5.3  
Act
Date: 1469-07-01

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) vanden geschille uutstaende tusschen janne godfroit ter eenre ende/
janne co(m)me(re) ter ande(re) zijden aengaende der wy(n)ninghen des voirs(creven)/
jans godfroit te neufsart ende van zek(ere)n afgehouwen(en) eycken en(de)/
van coste te bierbaix gedaen daer jan godfroit den vors(creven) co(m)me(r)/
hadden doen houden ende vanden zeggene op de selve coste uutge/
sproken van zeke(re)n clachten van rechte en(de) van allen pointen en(de)/
eysschinghen die zij deen den ande(re)n souden moegen eysschen tot/
op den dach van heden hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de)/
gekeert int zegghen en(de) uutsprake van jaq(ue)mard du buc ende /
henricken souhier met bespreke dat de selve zegghe(re)n hen bi(n)nen/
xiiii nachten naistcomen(de) zelen moegen informe(re)n ende bynnen dien/
tijde oft eer ter p(rese)ncien oft absencien van p(ar)tien heur uutsprake/
voe(r) scepen(en) van loeven doen ende stedighen de welcke de selve/
p(ar)tien ende elck bizund(er) nu voer alsdan geloeft hebben vast geste(n)tich/
en(de) onv(er)breckelic te houden (et)c(etera) Cor(am) abs(oloens) zande julii p(ri)ma
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt