SAL7759, Act: V°10.2 (27 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°10.2  
Act

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) johannes de oppendorp gheerd uuten hove broecke wonen(de) open blauwe(n)putte/
soen wilen jans heeft genome(n) en(de) bekend genomen te hebben van/
van wille(m)me van leefdale geheten van leele alse p(ro)cureur en(de) gemechticht/
va(n) joffr(ouwe) machtelden weduwe claes wilen de kersmake(re) twee/
en(de) een half boende(re)n lands luttel min of meer gelegen opte loe de/
gelijc [welcke] de voirs(creven) gheerd ald(aer) voermaels gehouden heeft en(de) alsnu/
ald(aer) houdende es der voirs(creven) joffr(ouwe) machtelden toebehoe(re)nde Te houde(n)/
te hebben en(de) te gebruycken van half merte lestleden enen t(er)mijn/
van neghen jaren langh deen na dander sonder middel volgen(de)/
Elcx jaers dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) om elff hollantsche gulden(en) sestien/
stuv(er)s der mu(n)ten (et)c(etera) voer elcken gerekend deen helicht d(aer)af te/
kersmisse en(de) dander helicht te paeschen te betalen [der voirs(creven) weduwen] alle jare den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telcken t(er)mijne alse vervolghde schout d(aer)af/
den yersten t(er)mijn van betalinghen sijn sal te kersmisse naestcomen(de)/
Ende es vorw(erde) dat de voirs(creven) gheerd de voirs(creven) lande den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic wynne(n) en(de) bedriven sal gelijc wel/
wynnen(de) reengenoten boven en(de) beneden ende laten tsijne(n) afsceide(n)/
een boender vanden voirs(creven) lande wel en(de) loflic besaeyt op vier/
getidege voren met wynt(er)coorne en(de) tot dien sade gemest met/
sestien botvoede(re)n mest ende dander sal hij laten stortte en(de) brake/
behoerlic gewo(n)nen en(de) bedreven tympel ouder(ogge) julii iii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt