SAL7759, Act: V°2.2 (5 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°2.2  
Act
Date: 1469-06-27

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
Item wouter svorsters de jonghe wonen(de) te halen heeft bekendt gehadt/
te hebben van janne van beert twintich mudde en(de) drie halst(ere)n rogs/
goets en(de) payabels der maten van loven(e) en(de) heeft geloeft den selve(n)/
janne te betalen ts(in)t jansmisse naistcomen(de) voer elck mudde also vele/
als d(aer)op den beckers alhier heur m(er)ct gesett sal werden va(n) rogge/
tsmaend(achs) voe(r) oft tsmaend(achs) na s(in)t jansdaghe voirscr(even) dairaf hij/
jan de keuse hebben sal abs(oloens) vynck junii xxvi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt