SAL7759, Act: V°8.1 (22 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°8.1  
Act
Date: 1469-07-05

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) henrick de rijcke soen wilen raes de rijcke va(n) he(re)nt/
heeft gemechticht arnde de witte zijnen swag(er) soen/
wilen wille(m)s om alle zijn zaken (et)c(etera) die hij nu uutstaende/
heeft oft namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s/
stad en(de) zunderlinghe de sake die hij uutstaende heeft tegen lodewijcke(n)/
van ermbeghem geheten van coelen met rechte te bedingen te/
verantw(er)den te beschudden en(de) te vervolgen tot den eynde vanden/
rechte die te wynnen en(de) te verliesen en(de) alle pointen en(de) manie(re)n/
van rechte d(aer) inne te vorde(re)n te doen en(de) texerce(re)n die na recht oft/
costume vand(er) plaetsen dair dat geboirt behoiren moegen en(de) den/
selven zijnen p(ro)cur(eur) na gelegenth(eit) der saken gelieven en(de) orb(er)lic du(n)cken/
zelen Geloven(de) vast (et)c(etera) ouder(ogge) vynck julii v
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt