SAL7761, Act: R°101.2 (310 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°101.2  
Act
Date: 1473-01-19

Transcription

2020-07-04 by Walter De Smet
It(em) also als arnd coursay aen[ge]sproken heeft wille(m)me vanden bossche geheten/
de wyn seggende dat de selve wyn gecocht hadde tegen hem een eeussel/
gelegen ter haert onder rotselair voe(r) de so(m)me van xxxvii rijnsch(en) gulden(en)/
d(air)af hij yesch betalinghe oft bewijssenisse Dair op de voirs(creven) wyn seyde/
hem volbetaelt te hebben Te weten de rintmeester van rotselair xvii/
rijnsch(en) gulden(en) des hij hem gedroegh tot den selven rintmeest(er) en(de) tsurplus/
hadde hij den voirs(creven) coursay selve gegeven p(rese)nte(re)nde des zijnen eed Op/
dwelcke de selve arnd replice(re)nde overgaff zo verre de voirs(creven) rintmeest(er)/
hem gestonde de xvii voirs(creven) xvii rijnsch(en) gulden(en) van arnds weghen/
gehaven te hebben hij ware des te vreden bekynnen(de) hem vanden ande(re)n/
voldaen te wesen Ende den voirs(creven) rintmeester dairop bij overgeven van/
beiden p(ar)tien verhoirt zijnde tuyghde ende bekynde de voirs(creven) so(m)me van/
xvii rijnsch(en) gulden(en) tot xxxvii stuv(er)s na gehaven te hebben in zeke(re)/
p(or)cheelen Te weten x rijnsch(en) gulden(en) in dafleggen van eenen rijnsch(en)/
gulden(en) lijft(ocht) die hem de voirs(creven) arnd aen en(de) op de voirs(creven) goede v(er)cocht/
hadde It(em) ii rijnsch(en) gulden(en) voer twee jairrinten It(em) iii rijnsch gulden(en)/
en(de) iiii stuv(er)s voe(r) tpontgelt vand(en) voirs(creven) comanscap vanden eeussele So/
hebben de scepen(en) van loeven ter maniss(en) smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse/
dat de voirs(creven) willem opleggen sal den voirs(creven) arnde xxxvi stuv(er)s ende/
daer mede vander aenspraken gestaen Act(um) ja(nuarii) xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt