SAL7761, Act: R°11.2 (26 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°11.2  
Act
Date: 1472-07-07

Transcription

2020-02-28 by Walter De Smet
Marie weduwe henr(icks) wilen tyke/
It(em) also onlanghs ten vervolghe h(er) jans de lepele(re) priest(er)s van marien wed(uwe)/
henricks wilen tijcke die met scepen(en) brieven van loeven houden(de) es xii rijnsch(en)/
gulden(en) tsjaers jairlik(er) lijfrenten bevesticht van inden jaire xiiii[c] lix elf/
dage in decembri aen en(de) op zeke(re) goede matheeus van bennebeke gelegen/
ts(in)te katlinen wave(r) en(de) d(air) omtr(int) die inden voirs(creven) scepen(en) brieven genoemt en(de)/
gespecificeert staen gescreven es geweest vander stad wegen van loeven/
de selve goede voe(r) tgebreck der voirs(creven) rinten der voirs(creven) marien te leve(re)n/
en(de) te doen volgen By also oft yeman d(air) tegen seggen wilde dat die/
op heden b alh(ier) wae(r) comen te rechte gelijc de selve brieve dat inhoude(n) mochte(n)/
En(de) de voirs(creven) marie op heden alhier inde banck comen es trecht voirt v(er)suecken(de)/
dair nyeman tegen heure te rechte en compareerde hoewel dofficier vand(er) voirs(creven)/
plaetsen de konde gedaen en(de) dach van rechte op heden betekend matheeuse/
va(n) bennebeke voirscr(even) janne zijnen brued(er) janne mast janne kerreman ende/
arnde joes wynne svors(creven) matheeus gelijc blijckte bij svors(creven) officiers ov(er)scrivene/
en(de) c(er)tificacien So hebben de scepen(en) van lov(en) t(er) maniss(en) tsmeyers gewijst voer een/
vo(n)nisse zo v(er)re der voirs(creven) marien wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaen tsmeyers/
en(de) van hen datmen heure dan houden soude vanden voirs(creven) goeden in heuren/
hueri(n)gen tot behoef va(n) heuren gebreke also v(erre) alst noch voer hen scepen(en)/
comen es Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt