SAL7761, Act: R°117.2 (340 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°117.2  
Act
Date: 1473-02-20

Transcription

2020-07-28 by Walter De Smet
It(em) jan vanden breeden cuype(r) woenen(de) te loeven soen wilen jans heeft/
geordineert en(de) gestelt zijne p(ro)cureurs en(de) voirgang(er)s gielijse en(de) joese/
vanden breeden zijnen bruede(re)n in allen zijnen saken en(de) bederven die/
hij nu te doen heeft oft namails hebben sal in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s/
stad hoedanich die saken zijn Gevende en(de) verleenende de voirs(creven) jan/
den voirs(creven) zijnen brued(ere)n en(de) elken bizunder thoenre des(er) volcomen/
macht en(de) zunderlinghe beveel alle de selve saken te bedinghen te/
verwae(re)n en(de) te vervolgen met rechte en(de) tot den eynde vanden rechte/
voer allen gerichten gheestelic en(de) weerlic daer des van node sal moege(n)/
wesen en(de) alle poenten vormen en(de) articulen van rechte d(air) inne te houde(n)/
en(de) te vord(er)en die hem orberlic duncken selen en(de) na recht of costume/
vand(en) plaetsen daer dat geboert behoiren moeghen En(de) voerts alle/
tghene d(air)inne (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera) ouder(ogghe) burg(imagistro) vync heykens/
scab(inis) febr(uarii) xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt