SAL7761, Act: R°127.3-V°127.1 (370 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°127.3-V°127.1  
Act
Date: 1473-03-09

Transcription

2020-08-22 by Walter De Smet
It(em) jan coremans die alhier inder vroenten jans de briede(re) gevangen zat/
en(de) geslaect es ten vervolghe henricks metten gelde uut saken van/
eenre geluften va(n) xx(½) mudden rogs twee mudde(n) tarwen en(de) twee/
hollan(sche) gulden(en) die de voirs(creven) coremans den voirs(creven) henr(icke) gelooft/
heeft voe(r) scepen(en) van leefdale op eenen banduyn den welken de/
selve henr(ick) ov(er)gegeven heeft heeft gelooft vander selver saken/
zijnre hachtinghen recht voerts te comen plegen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven tot den ynde vander saken ende te betalen d(air)inne hij/
bij vo(n)nisse der scepen(en) gewijst zal werden oft dair voe(r) inder/
voirs(creven) vroenten weder inder hachten te comen En(de) dair voe(r) zijn/
borghen jacop van kyelsdonck meye(r) te leefdale en(de) jan va(n) bonant/
woenen(de) opte hevelstrate Voerts hebben de voirs(creven) coremans ende/
zijn borghen gelooft ind(ivisim) henricken voirs(creven) te gheven bynnen xiiii/
nachten naistcomen(de) xxx stuv(er)s tot behoef vand(er) vroentcost die/
gerekend es op lx stuv(er)s en(de) dander xxx stuv(er)s sal henrick/
alsdan oic verleggen en(de) ten uut(er)sten sal elck p(ar)tie de selve/
costen betalen also verre zij na rechte ende gelegenth(eit) d(er) saken
//
sculdich es te betalen Voerts es ondersproken so verre de vors(creven) coremans/
alh(ier) inder vroenten niet en quame ten tide dat hij dat na inhouden van/
des(er) geluften comen soude dat dan de voirs(creven) borghen den voirs(creven)/
henricken instaen selen vand(er) saken der voirs(creven) hachtinghen en(de)/
d(air)af staen inde stad svoirs(creven) coremans En(de) van allen desen heeft/
coremans gelooft de voirs(creven) borghen scadelois tontheffen Cor(am)/
opp(endorp) vynck m(ar)cii ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt