SAL7761, Act: R°13.3 (35 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°13.3  
Act
Date: 1472-07-13

Transcription

2020-03-03 by Walter De Smet
It(em) katline maes die na den rechte der stad van loeven geleidt es voe(r)/
zeker heure wettelike schult tot den goeden have en(de) erve gheerds uuten/
broecke geheten broeckman jacobs uuten broecke zijns zoons jans ricx/
en(de) jans boschman heeft gemechticht willem(me) van leele natuerlic om/
inden name der voirs(creven) katlinen alle de selve goede hoedanich die/
zijn en(de) zo waermen die bevynden mach te aenveerden te hantplichten/
ende te rege(re)n d(air)a de p(ro)fijten vruchten en(de) vervallen [d(air)af] nu v(er)schenen of/
namails verschinen(de) op te boe(re)n en(de) tontfanghen quitancie d(air)af te/
gheven en(de) oic ofts noet zij die met rechte te vervolghen/
In for[ma] P(ro)mitt(ens) rat(um) Cu(m) (com)put(acione) Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt