SAL7761, Act: R°135.3 (395 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°135.3  
Act
Date: 1473-03-22

Transcription

2020-09-15 by Walter De Smet
It(em) joff(rouwe) lijsbeth weduwe vrancks wilen van dyeven [onse ingeseten poirt(er)sse] heeft wettelick/
gemechticht en(de) volcomen macht gegeven (et)c(etera) goirde vanden berghe gorijse/
van dyeven zijnen zwagher anthoenijse zedele(re) heuren [brueder] en(de) wille(m)me/
pierards zwag(er) der vors(creven) joff(rouwen) lijsbetten h(ere)n wout(ere)n van voshem p(ri)este(r)/
en(de) wille(m)me van leele natuerlic en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) om/
alle heure tsijze rinten pachten en(de) sculden diemen heure nu sculd(ich)/
es of namails wesen sal te manen teysschen op te boe(re)n ende/
tontfanghen [(et)c(etera)] De selve tsijze rinten pachten en(de) sculden en(de) alle heure/
ande(re) saken en(de) stucken die hij nu te doen heeft of namails hebben/
sal in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad aen en(de) tegen eene(n)yegeliken/
met rechte te vervolghen In forma [Cu(m) p(otes)tate substituen(di)] Cu(m) (com)put(atione) et revoc(acione) m(ar)cii xxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt