SAL7761, Act: R°138.5 (401 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°138.5  
Act
Date: 1473-03-26

Transcription

2020-09-15 by Walter De Smet
It(em) henr(ic) vanden zijpe bode heeft gecleerd bij zijnen eede dat hij gesonden/
es geweest van gheerde de briede(re) zeeldraye(r) aen henricken vanden/
dale meye(r) te heverle hem te kundigen dat de selve gheerd met/
rechte p(ro)cedeert op die xli stuv(er)s een ort die jaspar claes/
vorste(r) gesett heeft in handen van janne ouderogghe burg(er)meest(er)/
en(de) die de vors(creven) zeelmake(r) hadde doen beslaen om oft hem geliefde/
dair tegen te compare(re)n in rechte oft hij dair tegen yet allege(re)n/
woude Cor(am) roel(ants) oppend(orp) m(ar)cii xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt