SAL7761, Act: R°140.1 (409 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°140.1  
Act
Date: 1473-03-27

Transcription

2020-10-02 by Walter De Smet
It(em) also alse symoen de scheepe(re) anderwile gecregen en(de) genomen/
heeft tegen janne de scheepe(re) zijnen brueder desselfs jans/
helicht van eenen huyse en(de) hove gelegen opten blauwenputte/
hen beiden van heuren vader en(de) moeder verschenen op twee ryd(er)s/
en(de) een ort te xxv(½) stuv(er)s den ryder erfliker rinten die hij jan/
daer aen behielt en(de) die de voirs(creven) symoen aen zijnen brueder en(de)/
in zijnen weduwen stoele namails afgequeten hadde zonder/
guedinghe dairaf te hebben also hij zeide Dwelck de vors(creven) jan/
hem ontkynde ende de selve p(ar)tien comen zijn biden raide vander/
stad daer de voirs(creven) symoen yesch en(de) beg(er)de guedinghe te hebben/
vander voirs(creven) rinten aengesien der afquitinghen voirscr(even) en(de) dat/
hij jan zijnen maenbrief den voirs(creven) symoene overgegeven hadde/
die tusschen hen beiden gecancelleert waird In welken eysche/
jan hoopte ongehouden te wesen en(de) elck bij zek(ere)n redenen die hij/
in gescrifte overgaff Dairaf de raid vander stad ten uut(er)sten/
termijneerde so verre symoen zijnen eed dade van zek(ere)n poente(n) die/
dat hij bigeleeght hadde dat hem dan de vors(creven) jan behoirlike/
guedinge en(de) vestich(eit) doen soude vander voirs(creven) rinten oft hem zijn/
pe(n)ninghe wederke(re)n van welken poenten hij zijns eeds volquam/
So es comen de voirs(creven) jan en(de) heeft gelooft den voirs(creven) symoene/
behoirlike guedinghe en(de) vesticheit te doen hebben vander vors(creven) rinten/
tusschen dit en(de) belokenen paeschen naistcomen(de) oft dae(re)nbynnen/
de voirs(creven) pe(n)ninghe vander afquitinghen te weten xl ryd(er)s ende/
eenen halven inder weerden voirs(creven) te stellen opten wissel om die/
aldair te staen en(de) te bliven tot dat hem de selve guedinge gedaen/
sal wesen en(de) zij sculdich waren en(de) behoirden te staen oft die/
pe(n)ninghe bijden voirs(creven) symoene ald(air) om de voirs(creven) rinte dair mede te/
quiten behoirlic gesett hadden geweest Voerts es vorwerde dat/
elck van hen draghen sal de helicht vanden pontgelde der stad/
vander voirs(creven) afquitinghen verschenen Cor(am) heyk(ens) cav(er)son m(ar)cii xxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt