SAL7761, Act: R°142.4-V°142.1 (416 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°142.4-V°142.1  
Act
Date: 1473-03-19

Transcription

2020-10-05 by Walter De Smet
It(em) want de weduwe henricx wilen de haresch na de doot/
vanden selve(n) henricke uut machte van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
over lang gemaect ende gepasseert geleyt zijnde tot allen den/
goeden have ende erve gillis de huy des jongen hadde verworve(n)/
zeke(re) v(er)suecbrieve vand(er) stad van loeven(e) aen den meye(r) van orp
//
le grand om te bedwingen den selven gielijs ende [vacat]/
zijnen wynne die de selve goede houden ende alle ande(re) hande/
te lichten vanden selven goeden en(de) den diene(r) vand(er) selv(er) stad/
in hue(re)n name die te levere(n) tot dat zij v(er)nuecht soude zijn va(n)/
huere(n) wettige(n) gebreken en(de) cost ende co(m)me(r) va(n) rechte dair op/
geloepe(n) Oft des op heden jegen hue(r) voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(e) alhier te rechte quame(n) ende aldair nyemant/
gecomp(ar)eert en is soe hebbe(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(e) ter/
manissen smeyers yerst aengehoirt c(er)tificacie vande(n) dienere/
voirs(creven) vanden voirs(creven) exploite gewijst voir een vo(n)nisse wairt/
dat de voirs(creven) gielijs oft zijn wynne niet en quame(n) ten opstane/
smeyers ende van hen datmen dan de voirs(creven) weduwe houde(n)/
sal inde macht van hue(re)n beleyde so v(er)re dat noch voir hen/
comen is cor(am) opp(endorp) pynnoc borch vynck heykens marcii xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt