SAL7761, Act: R°15.1 (42 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°15.1  
Act
Date: 1472-07-17

Transcription

2020-03-09 by Walter De Smet
It(em) joff(rouwe) katline weduwe jans wilen fokairts woenen(de) te loeven heeft/
geordineert en(de) gestelt heuren p(ro)cureur en(de) voirgange(r) thomaese de/
bussche(re) pasteybecke(r) heuren behuwden sone in allen heuren saken/
die zij nu te doen heeft of namails hebben sal in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stad hoedanich die selen zijn Geven(de) en(de) verleenen(de)/
de voirs(creven) weduwe den voirs(creven) heuren p(ro)cur(eur) volcomen macht en(de)/
zunderlinge beveel alle de selve saken te bedinghen te verwae(re)n/
en(de) te vervolgen met rechte en(de) tot den eynde vanden rechte voe(r) alle(n)/
gerichten gheestelic en(de) weerlic daer des van noede sal moeghen/
wesen en(de) allen pointen vormen en(de) articulen va(n) rechte d(air) inne/
te houden en(de) te vord(ere)n die hem orb(er)lic duncken selen en(de) na recht/
oft costume vand(en) plaetsen daer dat geboert behoiren moegen En(de)/
voerts alle tghene d(air) inne en(de) in des d(air)aen cleven mach te doen/
en(de) te vord(ere)n inden rechte oft d(air) buyten dat de vors(creven) weduwe/
selve doen soude of mochte wairt dat zij voer oegen wae(r) Gelov(ende)/
vast (et)c(etera) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) heyk(ens) cav(er)son scab(inis) julii xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt