SAL7761, Act: R°155.2-V°155.1 (450 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°155.2-V°155.1  
Act
Date: 1473-04-26

Transcription

2020-10-28 by Walter De Smet
It(em) henric van pamele gerard vande(n) berghe jan de welde in/
p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) uts(upra) de grote thiende die tvoirs(creven) goidshuys/
heeft te willebringe(n) Te houde(n) en(de) te hebbe(n) van halfm(er)te naist/
comen(de) i t(er)mij(n) van sesse jare(n) lang v(er)volgen(de) elcx jairs d(aer)enbinne(n)
//
om en(de) voe(r) lxxvi sacke corens goet en(de) payabel d(er) mate(n)/
van thiene(n) alsulcx als vand(er) voirs(creven) thiende(n) come(n) sal alle/
jare tsinte andr(ies)misse apostels te betale(n) en(de) int voirs(creven) godshuys opde(n) grenier aldair oft te loeven(e) d(air)t m(ijn) hee(re) gelieve(n) sal te leve(re)n En(de) hebbe(n) voirt genome(n) de cleyn/
thiende aldair de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) elcx jaers om/
xii r(ijnschen) gulden(en) te xx st(uvers) tstuc alle ja(r)e te paessche(n) vallen(de)/
en(de) ten innegane va(n) meye volbetaelt te zijne q(uo)l(ibet) ass(ecutum) It(em)/
sele(n) de voirs(creven) thiendenere(n) moete(n) betale(n) vand(er) voirs(creven)/
so(m)men tussce(n) thoochgetide van symonis et inde en(de) sinte/
andr(ies)misse xxx sacke corens in afslage vand(er) so(m)me(n) voirs(creven)/
It(em) sele(n) de voirs(creven) thiendene(re)n sculd(ich) zijn te houde(n) de/
thiendeschue(r) des voirs(creven) goidshuys te houde(n) wel en(de)/
loflijc de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) van wande ende va(n)/
dake en(de) die alsoe wed(er)om levere(n) tot hue(re)n af scheyde(n)/
It(em) selen de voirs(creven) thiendene(re)n alle jare betale(n) de(n) ghene(n)/
die in nacomen(de) tide(n) m(ijn) he(re)n wynne in zijn hof te houte(m)/
zijn sal hondert hope stroes de welke de voirs(creven) wy(n)ne/
sculdich sal zijn te halen It(em) oft de voirs(creven) thiendene(re)n/
binne(n) de(n) voirs(creven) tide e(n)nighe schade lede(n) van gemeynen/
orloge d(air) af sal hem m(ijn) hee(re) rastoir doen in redelik(en)/
wijs sond(er) argelist En(de) hier af hebbe(n) de voirs(creven) thiend(eneren)/
elc de(n) ande(re)n gelooft va(n) zijne(n) derde(n)deele costeloes/
en(de) scadeloes tontheffe(n) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet , Jos Jonckheer
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt