SAL7761, Act: R°172.1 (482 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°172.1  
Act
Date: 1473-04-05

Transcription

2020-11-18 by Walter De Smet
It(em) alsoe als ten vervolghe willems van leefdale als p(ro)cur(eur) ende/
voirghenge(r) jouffr(ouwen) lijsbetten hers weduwe henricx wilen boelart/
sone wilen wouters welke henric geleyt was met scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) dece(m)bris p(ri)ma anno xiiii[c] xli tot allen den haefliken/
goeden henricx boelart van overhespen sone peters boelart na(tuer)lix/
voir zijn wettich gebreck soe wair die belegen zijn gescreve(n) is den/
meye(r) van ned(er)lyntre alle de selve goede des voirs(creven) henricx boelart/
onder hem gelegen de(n) dienere der stad va(n) loeven(e) inde(n) name/
vanden voirs(creven) willem(me) te leveren ende peyslijc te doen volghe(n) Ende/
oft de selve henric oft yemand anders tegen den voirs(creven) beleyde oft/
scepen(en) brieven yet allige(re)n wouden dat zij des tot eenen zeke(re)n/
dage op heden dienende alhier te rechte quamen des de selve/
henric noch nyemant van zijnen wegen gedaen en heeft den/
voirs(creven) willem(me) zijnen dach verwachtende ende recht voirt ver/
suekende doende oec bliken dexecucie van en(de) bij den voirs(creven) meye(r)/
in desen gedaen Soe hebben de scepen(en) van loeven(e) ter manisse(n)/
smeyers gewijst voir een vonnisse soe v(er)re des voirs(creven) geleydden/
wederp(ar)tie niet en quame ten opstane tsmeyers ende van hen/
datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden houden soude in zijnen/
beleyde tot zijnre wettiger gebreken behoef soe v(er)re dat noch/
voir hen comen is Cora(m) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pt(is) py(n)noc opp(endorp) aprilis vi[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Add. 1 [R°172.2]
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-18 by Walter De Smet
Hier na volgen de goede inden rechte gelesen/
en(de) dair tvoirs(creven) vo(n)nisse op geslagen is/
Inden yersten twee langhe tafelen Item eenen ronden desch It(em)/
vijf cleyne bancken een lavoir eenen hael eenen ketel een tynne(n)/
schotele een zijdele een bedde vier scrijnen drie yseren pannen/
vijf tynnen schotelen eenen tinnen pot een zijbecken een bedde/
metter coetsen noch twee bedden eenen roester een vrouwen/
hoycke eene(n) vrouwen cours eenen tynnen pot ende twee vate
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt