SAL7761, Act: R°192.2 (529 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°192.2  
Act
Date: 1473-06-10

Transcription

2020-12-16 by Walter De Smet
It(em) meester peter van loeven medicijn heeft geordineert en(de) gestelt/
en(de) met des(en) l(ette)ren ordineert en(de) maict zijne p(ro)cureurs en(de) voirganghers/
janne goederthoys jannese vasont jorijse geheten cocks [jan de beye(re) henr(icken) vander hoeven wille(m) van leefdale] ende/
janne mychiels vyssche(r) gheerde van holede janne boys henricken van/
gheele geheten cockoc en(de) henricken staes barbier in allen zinen/
saken ende bederven die hij nu te doen heeft oft namails hebben sal/
in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich die zaken zijn Geven(de)/
en(de) verleenen(de) de vors(creven) meest(er) peter den vors(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s en(de)/
elken van hen bizunder volcomen macht en(de) zunderlinghe beveel/
de selve saken met rechte te vervolgen te bedinghen en(de) te v(er)wae(re)n/
tot den eynde vanden rechte (et)c(etera) In forma Cu(m) Geloven(de) vast (et)c(etera)/
Cor(am) meld(er)t burg(imagistro) roel(ants) heyk(ens) scabinis junii x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt