SAL7761, Act: R°210.2 (552 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°210.2  
Act
Date: 1473-06-28

Transcription

2020-12-27 by Walter De Smet
Item henrick gheerds soen wilen quintens in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gehue/
genomen en(de) bekendt genomen te hebben tegen janne h(er)mans gehete(n)/
vanden bossche briede(r) alsulken drie dachmail lands alse den/
selven janne van zijns wijfs weghen verstorven zijn na de/
doot henricks wilen vander haghen en(de) lijsbetten zijns wijfs/
en(de) zijn gelegen bynnen der stad van loeven aen de to(m)me de/
welke de voirs(creven) henrick gheerds de leste drie jae(re) langh gehoude(n)/
heeft Te houden te hebben en(de) te gebruycken van inganghe oeghst/
naistcomen(de) eenen t(er)mijn van ix jairen langh eenp(ar)lic vervolgen(de)/
elcx jairs dae(re)nbynnen voer en(de) om sess rijnsch(en) gulden(en) te/
xx stuv(er)s tstuck te kersmisse te betalen den vors(creven) janne/
alle jaire (et)c(etera) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Ende es vorwerde dat de vors(creven)/
henr(ick) ten yersten zess jairen vanden voirs(creven) t(er)mijne sal moegen sceiden/
bij also dat hij dat den vors(creven) janne een jair te voe(re)n kundigen/
sal It(em) sal vors(creven) henr(ick) tvors(creven) land den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
wel en(de) loflic houden wynnen werven en(de) mesten sal te mi(n)sten/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden blanck(ar)t abs(oloens) junii xxviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt