SAL7761, Act: R°216.3 (567 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°216.3  
Act
Date: 1473-07-05

Transcription

2021-01-09 by Walter De Smet
It(em) her philips van bourg(oing)[ne(n)] he(re) ter horst ridde(r) heeft gemechticht/
gemaict [ad r(e)voca(ti)[o(n)e(m)]] anthonise van wynge nu ter tijt meye(r) te libbeke en(de)/
willem(me) vanden bossche gehete(n) katlijne(n) alle en(de) yegewelke/
zijn saken questie(n) en(de) geschille(n) die he(m) alsnu uutstaen oft/
namaels uutstaen mochte(n) voir wat gerichte gheestelijc oft/
weerlijc alle zijn goede p(ro)ffite(n) emolume(n)te(n) sculde(n) gevalle(n)/
oft alnoch te vallen te verware(n) te mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n/
tontfange(n) den sculde(re)n van hue(re)n ontfange te quite(re)n volcome(n)/
quitan(cie) te gheve(n) composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge te make(n) allet/
te bedinge(n) te wynne(n) te verliesen en(de) alle manieren en(de)/
poente van rechtvorderinge(n) aen te gane en(de) te doen nae/
de(n) rechte en(de) costume(n) vande(n) plaetsen dair dat geboiren en(de)/
behoire(n) soude moege(n) En(de) voirts (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) ratu(m) Salvo/
semp(er) iusto calculo In mel(iori) for(ma) julii v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt