SAL7761, Act: R°22.2 (56 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°22.2  
Act
Date: 1472-07-30

Transcription

2020-03-12 by Walter De Smet
It(em) h(er) jan van hugairden priest(er) heeft op heden navolgende zek(ere)n/
voervo(n)niss(en) brecht onder scepen(en) van loeven een cedule die hij/
anderwile ontfanghen heeft van reyne(re)n vanden hove begripen(de)/
zeke(r) betalinghe die hij reyne(r) den voirs(creven) h(er) janne gedaen soude/
hebben (et)c(etera) Ende hebben voirts de selve h(er) jan ende willem va(n)/
leele alse p(ro)cureur svoirs(creven) reyners dach van rechte genomen/
op van heden in viii daghen te mistide om ind(er) selver/
saken voirts te p(ro)cede(re)n Cor(am) scab(inis) in scampno sdonred(aeghs) julii/
pe(nulti)[ma]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt