SAL7761, Act: R°231.3 (604 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°231.3  
Act
Date: 1473-08-09

Transcription

2021-01-29 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) amand heeft den voirs(creven) gielisen in meerder vestich(eit)/
der voirs(creven) lijfrenten in handen gelev(er)t met rechte voe(r) den vorste(r)/
en(de) poirt(er)s hier na genoemt de zilve(re)n juwelen h(ier) na bescr(even)/
Te weten een silve(re)n schale eenen zilve(re)n croes twee zilve(re)n/
lepele een rinck in goude en(de) eenen zilve(re)n rinck [getaxeert bij roelove corsbout samen op ix r(ijns)guld(en) te xx st(uvers) tstuc] om den vors(creven)/
pensionaris(en) of trecht en(de) actie vand(en) voirs(creven) lijftocht en(de) scepen(en)/
brieven namails hebben(de) de selve lijft(ocht) en(de) dinhoud vanden voirs(creven)/
scepen(en) br(ieven) d(air)aen te moegen nemen en(de) verreicken zo wa(n)neer hen/
gelieft en(de) zij d(air)af in gebreke zijn En(de) de voirs(creven) lijftocht geq(ue)ten/
v(er)storven of and(er)s verpandt zijnde so selen de vors(creven) juwelen/
den voirs(creven) amande volgen zo verre die d(air)voe(r) niet geexequeert/
en zijn cor(am) joh(ann)e briede(r) et scab(inis) p(re)d(ictis)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt