SAL7761, Act: R°238.1 (621 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°238.1  
Act
Date: 1473-08-23

Transcription

2021-02-12 by Walter De Smet
It(em) margriete janssoen dochter wilen wouters heeft verhuert en(de)/
bekendt verhuert te hebben bastijne be(re)nbruynen verwe(r) eenen/
boegairt met zijnre toebehoirten gelijc hij gelegen es int he(m)meken/
tusschen de goede henricks van berchsem en(de) lodewijcx van/
hombeke geheten criecksteen Te houden te hebben ende te/
gebruycken van s(in)te m(er)tensmisse naistcomen(de) eenen t(er)mijn van/
drie jairen langh eemp(ar)lic vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbi(n)nen/
voe(r) en(de) om xxxvi stuv(er)s ts(in)te mertensmisse te betalen der/
vors(creven) m(ar)grieten jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde (et)c(etera) q(uoli)[b(et)] ass(ecutu)[m]/
met vorwerden dat de vors(creven) bastijn in afslaghe vander vors(creven)/
hue(re)n jairlicx betalen sal van tsijze daer uutgaende x stuv(er)s/
en(de) hij sal de voirs(creven) goede jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
wel en(de) loflic bevreden Ende de voirs(creven) margriete heeft heur/
bekendt betaelt ende vernueght te wesen vander hueringhen/
vanden voirs(creven) drie jairen Voert es vorwerde so verre/
de voirs(creven) margriete den voirs(creven) boegairt vercochte bynnen den/
voirs(creven) drie jairen dat dan de voirs(creven) hueringhe te nieute zijn/
sal behoudelic hem zijnre hueringhen vanden jaire dairinne/
de selve hueringe gegaen zijn sal en(de) dat zij hem oic alsdan/
wederkee(re)n sal tghene des hij heure ov(er)betaelt sal hebben va(n)/
des zij van hem nu ontfaen heeft Cor(am) blanck(ar)t m(er)cels/
aug(usti) xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-11 by Xavier Delacourt