SAL7761, Act: R°242.4-V°242.1 (634 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°242.4-V°242.1  
Act
Date: 1473-09-06

Transcription

2021-02-17 by Walter De Smet
It(em) hoewale dat zegher de wynter gegoedt ende geerft es voer meye(r) en(de)/
scepen(en) van opp(re)baix en(de) voer meye(r) en(de) scepen(en) van sart resbarbe in thien/
rijnsch(en) gulden(en) erfrinten vallen(de) jairlicx op onser liever vrouwen/
dach purifacio ende inden wissel te loeven te leve(re)n teeuwigen dage(n)/
aen ende op alle de goede smalens van bouler en(de) joff(rouwen) katlinen zijns/
wijfs zo verre die gelegen zijn onder den he(re) van opp(re)baix en(de) onder/
den hoff des eerwerdighen h(ere)n des abds sgoidshuys van vileer/
en(de) alt(oes) met eenre betalinghen jairlicx te gestaene Soe heeft/
de voirs(creven) zegher met joff(rouwe) g(er)truyden van laethem zijnre w(er)di(n)ne(n)/
gekindt en(de) gelijdt dat hij en(de) zij mijnen he(re) h(ere)n vrancken mey/
heuren oem alt(oes) tsijnre maniss(en) en(de) beg(er)ten zonder heuren cost/
sculdich selen zijn inde voirs(creven) rinte te goeden en(de) te cleeden voe(r) de/
voirs(creven) hoven en(de) h(ere)n dairafmen de goede ende pande der voirs(creven) rinten/
houdende es Ende voert dat zij jairlicx de pe(n)ninghe ontfaen hebben(de)/
wederom kee(re)n en(de) overgeven selen en(de) sculdich sijn weder te kee(re)n/
en(de) over te gheven den voirs(creven) h(ere)n vrancken also langhe hij leven sal en(de)/

//
na de doot vanden selven h(ere)n vrancken oft bynnen zinen levene niet/
gedaen en worde met der voirs(creven) rinten te doene en(de) te dispone(re)n nae/
inhouden en(de) der beg(er)ten ende uutersten wille des voirs(creven) h(ere)n vrancx/
Ende ter meerder zekerheit van des(er) hebben de voirs(creven) gehuyschen/
den voirg(enoemde) h(ere)n vrancken bekindt de so(m)me van hondert en(de) lxxx/
rijnsch(en) gulden(en) tsijnre maniss(en) te betalen als verreyckte schout/
om dair mede op de selve gehuysschen en(de) heur goede te moege(n)/
p(ro)cede(re)n met rechte en(de) voldaen te hebben des voirs(creven) steet zond(er)/
argelist blanckairt abs(oloens) sept(embris) vi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-11 by Xavier Delacourt