SAL7761, Act: R°27.1 (76 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°27.1  
Act
Date: 1472-08-16

Transcription

2020-03-21 by Walter De Smet
It(em) willem van haesdonck voerspreke verhalende hoe hij anderwile alse/
p(ro)cureur jehannen mattelot weduwe jans wilen cools hadde moeten instaen/
voe(r) de selve jehanne te bruessel aen eene(n) geheten symoen va(n) papenbroec/
wijnvercop(er) voe(r) de so(m)me van xxxii rijnsch(en) gulden(en) en(de) zeke(re) costen/
d(air)aen clevende welck coopman tvoirs(creven) instaen vorde(re)n wille op den/
voirs(creven) wille(m)me en(de) zijnen borghen die d(air) voe(r) te bruessel gepraemt/
zijn en(de) also de sake te verantwerden met rechte Aensiende d(er) selv(er)/
jehannen alhier tegewoirdich zijnde oft zij dat alse heur sake v(er)antw(er)d(en)/
woude en(de) den voirs(creven) wille(m)me d(air)af ontslaen oft en wilde insinue(re)nde/
heure en(de) te kynnen gevende oft zij dat in tijts niet doen ende/
besorghen en wilde en(de) hij oft zijn borghen d(air)om gepraemt ende/
gedoemt worden dat hij dat aen heure en(de) heur goede soude meyne(n)/
te verhalen met rechte Daer op de selve jehanne luttel oft niet/
verantw(er)de ten p(ro)poiste noch heur der saken aendroegh oft ae(n)nam te/
verantwerden Bege(re)nde de voirs(creven) willem hem dit geregistreert/
te moegen werden dwelck hem also geconsenteert was Act(um) in/
pleno (con)silio tsond(aeghs) aug(usti) xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt