SAL7761, Act: R°69.5-V°69.1 (226 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°69.5-V°69.1  
Act
Date: 1472-12-07

Transcription

2020-05-31 by Walter De Smet
It(em) lijsbeth vander maeldonck dochter wilen jans vander maeldonck heeft/
geordineert geconstitueert en(de) gemaict en(de) met des(en) l(ette)ren ordineert (con)stitueert/
en(de) maict heuren p(ro)cur(eur) en(de) voirgange(r) in allen heuren stucken en(de) sake(n)/
die zij nu te doen en(de) te vord(ere)n heeft oft namails hebben sal mathijse
//
mychiels vleeschouwe(r) onsen ingeseten poirte(r) Gevende en(de) verlenen(de)/
den selven mathijse volcomen macht auctoriteit en(de) zund(er)linghe beveel/
alle de selve heure saken hoedanich die zijn het zij eysschen(de) oft/
voer alle(n) richt(ere)n en(de) wethoude(re)n te vervolghen te bedinghen ende/
te handelen met rechte tegen eene(n)yegeliken en(de) tot allen plaetsen daer/
des van noede sal wesen En(de) alle manie(re)n poenten en(de) articulen van/
rechte d(air)inne te houden te verwaren en(de) te vord(ere)n die na recht oft/
costume vand(en) plaetsen daer dat geboert behoeven en(de) hem orberlick/
duncken selen En(de) voirts alle tghene daer inne en(de) in des daeraen/
cleeft te doen en(de) te vord(ere)n dat de voirs(creven) lijsbeth selve doen soude/
of mochte oft zij alo(m)me tegewoirdich waere Geloven(de) vast (et)c(etera) Cor(am)/
ambob(us) burg(imagistris) roelants [vync] scab(inis) dec(embris) vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt