SAL7761, Act: R°79.6 (249 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°79.6  
Act
Date: 1472-12-19

Transcription

2020-06-04 by Walter De Smet
Cu(m) condicione so verre de voirs(creven) matheeus uut saken van e(n)nigen vanden vors(creven)/
drie (con)tracten [van lijftochten] e(n)nighen cost oft last hadde oft lede in wat manie(re)n datt wae(re)/
dat hij dat met den voirs(creven) brieve sal moegen verreycken en(de) oic dat/
hij ten eynde vanden voirs(creven) twee jairen van allen drien den vors(creven) obligacie(n)/
costelois ontslagen en(de) ontlast werde eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt