SAL7761, Act: R°80.5 (254 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°80.5  
Act
Date: 1472-12-18

Transcription

2020-06-14 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) andries den welcken also hij bekinde gelooft en(de) bekind waren/
voe(r) scepen(en) van loeven opten xxvii[ten] dach van februario lestled(en) van hubrechte(n)/
den prince den jonghen thien ryders lijftochten gelijc den brief d(air) op gemaict/
dat begrijpt voe(r) en(de) in betalingen van hond(er)t ryders vand(en) so(m)men va(n) pe(n)ninge(n)/
den voirs(creven) andriese in huwelik(er) vorwerden gelooft bij hubrechten de prince/
svors(creven) hubrechts vader met goedelen zijnre docht(er) svors(creven) andries wive heeft/
openbairlic bekind noch gehaven te hebben vanden vors(creven) hubrechten den vad(er)/
dertich gulden ryd(er)s in afslaghe van des hem de selve hubrecht meer dan/
de voirs(creven) hondert ryd(er)s inden voirs(creven) huwelic gelooft mocht hebben den/
selven hubrechten vanden voirs(creven) dertich ryd(er)s volcomel(ic) quijtscelden(de) ende/
geloven(de) hem d(air)aff warand te zijne eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt