SAL7761, Act: R°90.4-V°90.1 (280 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°90.4-V°90.1  
Act
Date: 1473-01-08

Transcription

2020-06-23 by Walter De Smet
It(em) hebben voirts gelooft de voirs(creven) jan dyeven ende zijn wijf so
//
verre den voirs(creven) janne carbeel tvoirs(creven) bloecxken lands houden(de) een dachmail/
oft daer omtrint geheten den cleynen driesch metter haghen en(de) bomen/
dairop staende gelegen voe(r) de woeninghe willems sroden en(de) tvors(creven)/
half boender lands gelegen te werchte(r) op tcleyn keystervelt tuschen/
de goede der kynde(re)n van elsbroeck en(de) jans willems gehete(n) cruysmans/
all oft (half)om afgewonnen werde met rechte bij janne vander heyden/
briede(r) en(de) lijsbetten zinen wive oft bij yeman(de) heure recht ende actie/
vanden selven goeden hebbende dat zij jan van dyeven en(de) zijn wijf/
voirs(creven) den voirs(creven) janne carbeel alsulken zijn verlies oprichten en(de) vergelden/
selen ter goeder ma(n)nen prise tsamen met allen costen van rechte die hij/
in tverandw(er)den der selver goede gehadt en(de) geleden sal hebben in e(n)nig(er)/
manie(re)n Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt