SAL7761, Act: R°97.6 (302 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°97.6  
Act
Date: 1473-01-21

Transcription

2020-06-29 by Walter De Smet
It(em) meest(er) claes van lymborgh prochiaen van overijssche heeft geordin(er)t/
en(de) gestelt zijne p(ro)cur(eur)s en(de) voergang(er)s h(er) staese de houwe(re) prieste(r) baltazar/
de houwe(re) zinen zone wille(m)me van leele en(de) janne van ost in allen/
zijnen saken die hij nu te doen heeft oft namails hebben sal moegen in/
aenlegg(er)s oft verwerd(er)s stad Geven(de) en(de) verlenen(de) de vors(creven) meest(er) claes/
den voirs(creven) zinen p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) volcomen macht/
en(de) zunderlinge beveel alle de selve saken te bedinghen te verwae(re)n en(de)/
te vervolgen met rechte en(de) tot den eynde van rechte In for[m(a)] Geloven(de) vast/
ouder(ogghe) burg(imagistro) roel(ants) vync ja(nuarii) xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt