SAL7761, Act: R°99.3 (303 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°99.3  
Act
Date: 1473-01-20

Transcription

2020-07-04 by Walter De Smet
It(em) adriaen vilain soen h(er) philips wilen vilain ridders heeft wettelic gemecht(icht)/
en(de) volcomen macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maict en(de) volcomen/
macht gheeft arnde vilain zijnen brueder h(er) wille(m)me van caverson/
prieste(r) janne eyckman [vander eycken] en(de) anthoenijse vander baren beide woenen(de)/
te bruessel ende elken bizund(er) thoenre des(er) om alle alsulken tsijze rinten/
pachten en(de) ande(re) schulden alsmen hem nu sculdich es of namails wesen/
sal te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van/
heuren ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheven daghe en(de)/
respijt vanden ande(re)n te verlenen De selve tsijze rinten pachten en(de)/
sculden en(de) alle zijn ande(re) saken en(de) stucken die hij nu te doen heeft of/
namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad aen en(de) tegen/
eene(n)yegeliken met rechte te vervolgen (et)c(etera) In forma Geloven(de) vast (et)c(etera) Cor(am)/
ouder(ogghe) burg(imagistro) roel(ants) vynck scab(inis) ja(nuarii) xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt