SAL7761, Act: V°10.5 (24 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°10.5  
Act
Date: 1472-07-07

Transcription

2020-02-28 by Walter De Smet
It(em) also als beatrix weduwe claes wilen yeven beslaghen heeft aen lijsbette(n)/
tax alsulke iii rijnsch(en) gulden(en) en(de) i brasp(enninck) als zij sculdich es lambrechte(n)/
van wynghe voe(r) scult die de selve lambrecht sculdich was d(er) vors(creven) beat(ri)sen/
en(de) voe(r) de selve heur schult opte vors(creven) schult die de voirs(creven) lijsbeth sculd(ich)/
was gevolght met drie behoirliken genechten also zij boed te thoenen/
p(rese)nte(re)nde heur schout te groetsen bij heuren eede So heeft zij tvoirs(creven)/
beslaen en(de) vorderinghe van rechte gethoent met eenen diene(r) en(de) de/
konde bij hem gedaen groetsende voirts bij heuren eede heur schout op/
vijf cronen en(de) xxxii stuv(er)s So hebben de scepen(en) van loeven gewijst/
dat de voirs(creven) beatrijs heur schult aen de vors(creven) pe(n)ninge die de vors(creven) lijsbeth/
sculdich es v(er)reycken en(de) nemen sal en(de) oft dair ov(er)schiett dat sal zij/
wed(er)ke(re)n en(de) oft daer gebrect d(air)voe(r) sal zij moegen voertvae(re)n met/
rechte Cor(am) roel(ants) opp(endorp) borch vync cav(er)son julii vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt