SAL7761, Act: V°107.3-R°108.1 (326 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°107.3-R°108.1  
Act
Date: 1473-02-04

Transcription

2020-07-20 by Walter De Smet
It(em) also als ten vervolghe goessens uuten lyeminghen natuerlic die met/
scepen(en) brieven van loeven van over vele jairen gepasseert houden(de) es/
thien rijnsch(en) gulden(en) lijftochten tsijnen live op alle de goede die/
toe te behoiren plaghen h(ere)n janne wilen he(re) van rotselair en(de) jannese/
vander hofstad natuerlic gescr(even) es vander stad weghen va(n) loeven/
den drossete van rotselair oft zinen stedehoude(r) den voirs(creven) goessene/
te leve(re)n en(de) in handen te stellen thoff van babilonien met zijnen/
toebehoirten gelijc de voirs(creven) wilen he(re) van rotselair dat te houden/
plach en(de) m(ijn) he(re) de greve van zalmen dat alsnu ond(er) rotselair houden(de)/
es En(de) desgelijcx thof met zijnre toebehoirten dat nu ald(air) houden(de) es/
he(r) mychiel absoloens ridde(r) en(de) den voirs(creven) wilen jannesen toe te behoiren/
plagh ende dat de selve drossete den voirs(creven) goessene dade volgen/
de voirs(creven) goede met allen den rinten pachten en(de) sculden der selv(er)/
tot behoef en(de) in betalinghen vanden acht(er)stellighen rinten den vorscr(even)/
goessene van zijnre voirs(creven) lijfrenten uutstaende en(de) van coste en(de)/
co(m)me(r) (et)c(etera) By also oft de voirs(creven) van salmen en(de) h(er) mychiel of e(n)nich/
van hen of oic yeman and(er)s d(air) tegen yet alleg(ere)n wilden dat zij/
des tot eenen zek(ere)n daghe op heden dienen(de) alh(ier) int recht quamen/
gelijc der vors(creven) stad brieve dat inhielden En(de) de voirs(creven) goessen op/
heden alh(ier) in rechte comen es trecht voirts versuecken(de) daer nyeman/
tegen en quam hem rechts werd maken(de) hoewel de voirs(creven) officier/
oft zijn stedehoude(r) dexecucie vanden voirs(creven) brieven behoirlic gedaen
//
hadde also dat blijctt bij zijnre resc(ri)pcien Soe hebben de scepen(en) van/
loeven ter maniss(en) tsmeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse dat de voirs(creven)/
goede den voirs(creven) goessene volgen selen tot zijnre gebreke behoeff/
also verre alst noch voer hen scepen(en) comen es Act(um) cor(am) o(mn)ibus/
scabinis febr(uarii) iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt