SAL7761, Act: V°12.1 (31 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°12.1  
Act
Date: 1472-07-09

Transcription

2020-02-28 by Walter De Smet
It(em) na dat ten versuecke peters de herrent poirt(er)s der stad van loeven/
gescreven es geweest den meye(r) van mercht(ere)n oft zijnen stedehoude(r)/
dat hij den voirs(creven) pet(ere)n ontsloeghe vander hachten d(air) hij inne was/
en(de) oft hij de voirs(creven) poirte(r) yet eysschen wilde dat hij des op/
heden te mistide alhier int recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) quame (et)c(etera)/
So heeft hem de voirs(creven) poirte(r) alhier op heden in trecht voirs(creven)/
gep(rese)nteert daer de voirs(creven) meye(r) noch nyeman van zijnen wegen/
comen en es noch onschout gesonden en heeft Cor(am) scabinis in/
scampno sdonred(aeghs) julii ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt