SAL7761, Act: V°127.3 (372 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°127.3  
Act
Date: 1473-03-11

Transcription

2020-08-22 by Walter De Smet
It(em) also als jan inde loe geheten ty(m)mermans anne keye zijn vijf en(de) m(ar)griete/
keye zust(er) der voirs(creven) annen doct(ere)n mertens wilen keye en(de) jan vand(er) hofstad/
va(n) cortbeke ov(er)dyle en(de) wilen mathijs en(de) jan zijn kynde(re)n die hij hadde va(n)/
wilen lijsbetten zijnen wive zust(er) der voirs(creven) gesust(ere)n and(er)wile guedinge en(de)/
vestich(eit) gedaen hebben voe(r) hof en(de) he(re) janne wilen keye soen wilen henr(ix)/
van allen de rechte actie(n) en(de) gedeelte dat de voirs(creven) wilen merten hadde/
en(de) te houden plach inde goede hier na bescr(even) Te weten yerst in een bloc/
lands houden(de) vijf dach(mael) of d(air) omtr(int) gelegen te belanden(en) achter de woeni(n)ge/
henr(ix) van belanden(en) It(em) in and(er)half dach(mael) lands gelegen ald(air) achter den/
hof geheten den croes hof It(em) in huys en(de) hof gelegen ald(air) neven de/
goede henr(ix) crabbe It(em) in een bloc lands houden(de) (½) boende(r) of d(air) omtr(int)/
gelegen ald(air) neven de goede jans gelts It(em) in vijf dach(mael) lands gelege(n)/
ald(air) tusschen de goede henr(ix) crabbe in beiden zijden gelijc zeke(re) scepen(en)/
brieve van belanden(en) d(air)af gemaict dat voird(er) inhouden en(de) begripe(n) moegen/
So es comen voe(r) scepen(en) van lov(en) henrick inde loe brued(er) svoirs(creven) jans inde/
loe en(de) heeft gelooft m(ar)grieten weduwe svoirs(creven) wilen henricks [jans] keye mertene/
brued(er) d(er) voirs(creven) gezust(ere)n keye die ten tide vand(en) voirs(creven) guedingen buyten/
lands was en(de) noch es in dien te hebben als hij bynnen lands compt dat/
hij dan der vors(creven) weduwen va(n) zinen rechte en(de) gedeelte dat hij inde vors(creven)/
goede hebben mach oic behoirlike guedinge en(de) vestich(eit) doen sal also dat/
heure en(de) heure(r) nacomelinge(n) (et)c(etera) En(de) d(air) voe(r) heeft de voirs(creven) henr(ick) inde/
loe twee woeni(n)ghen neven een gelege(n) bijde hoofpoirte tuschen de goede/
jans va(n) ha(m)me en(de) jans vanden zavelpoele bij orlove tshe(re)n vanden gronde/
v(er)obligeert en(de) tond(er)pande gesett p(rom)itt(ens) sat(isfacere) de subpigno(r)e (et) war(andizare) sub/
xxiiii stuv(er)s vel valo(r)e eor(un)d(em) he(re)d(itarii) census t(ermin)is t(am)q(uam) pynnoc heyk(ens) m(ar)cii xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt