SAL7761, Act: V°129.2 (379 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°129.2  
Act
Date: 1473-03-11

Transcription

2020-08-30 by Walter De Smet
It(em) also als mychiel scrybaen alse p(ro)cureur meester adaems boegairt de/
welke geleidt es tot den goeden andries van voshem en(de) rombouts/
keldermans den selven andriese en(de) romboute hadde doen bevelen/
met eenen vorste(r) bij consente vander stad heure hande te lichten/
vanden goeden hierna bescr(even) Te weten van huyse en(de) hove met/
zijnre toebehoirten svoirs(creven) andries gelegen inde borghstrate neve(n)/
de goede gielijs arons It(em) van huyse en(de) hove mett(en) toebehoirte(n)/
des vors(creven) rombouts [d(air) hij inne woend] gelegen inde dorpstrate en(de) desgelijcx vand(er)/
haven bynnen den voirs(creven) huysen of eld(er)s wesende Oft dat zij op/
heden des tegen hem voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) alhier te rechte quamen/
des de voirs(creven) p(ro)cureur hem gedroegh tot den vorste(r) en(de) de vors(creven)/
andries en(de) rombout theuren daghe niet comen en zijn noch nyema(n)/
van heuren weghen So hebben de scepen(en) van loeven yerst gehoirt/
vanden vorste(r) certificacie vanden voirs(creven) zijnen exploite gewijst voe(r)/
een vo(n)nisse So verre de voirs(creven) andries en(de) rombout niet en q(ua)men/
ten opstaene tsmeyers en(de) van hen datmen dan den voirs(creven) meester/
adaeme vanden voirs(creven) goeden houden sal in zinen beleide also v(er)re/
alst noch voer hen comen es Cor(am) opp(endorp) pynnoc borgh heyk(ens) cav(er)son/
marcii xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt