SAL7761, Act: V°135.2 (396 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°135.2  
Act
Date: 1473-03-22

Transcription

2020-09-15 by Walter De Smet
It(em) na dat op heden voe(r) de stad alhier comen zijn claes rampart ende jan/
naeldemans alse zegg(ere)n bastiaens thijs en(de) henrick de zaghe(re) en(de) willem/
foylliaens alse zegg(ere)n jans de ruyte(re) inder saken tusschen kerstiaene/
en(de) janne voirs(creven) uutstaende van zek(ere)n erve te beckevoirt geleghen/
dairaf de voirs(creven) p(ar)tien vele handelinghen van rechte gehadt hebben/
en(de) also dat de selve zegg(ere)n nu comen wae(re)n also zij zeiden om een/
vo(n)nisse van rechte van scepen(en) van loeven te hebben also na tverbond/
van p(ar)tien behoirde p(rese)nteren(de) voe(r) de stad zeke(re) gescriften gemaict/
op thoenisse van beide p(ar)tien zonder e(n)nighe aensprake of v(er)antw(er)d(en)/
te bringhen mair zeiden die te wesen onder de scepen(en) van beckevoirt/
des co(m)mandeurs ald(air) So es den voirs(creven) zegg(ere)n geseeght dat zij zo/
vele doen dat zij aensprake en(de) verantwerden gecrigen en(de) dan d(air)mede/
en(de) met den ande(re)n bescheide vander saken zijnde comen om tvo(n)nisse/
te hebben voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) En(de) oft de vors(creven) zegg(ere)n de voirs(creven) ae(n)sp(ra)ke/
en(de) v(er)antw(er)d(en) niet en consten gecrigen of dat d(air)af tuschen hen of p(ar)tie(n)/
discord viele dat p(ar)tien dan tege(n) malcande(re)n in rechte terdden dair dat/
behoird beide vande(r) p(ri)ncipale(n) en(de) den costen nu ind(er) saken geschied en(de)/
v(er)wachten des hen trecht wisen sal Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) (et) c(er)t(is) aliis i(n) (con)silio/
m(ar)cii xxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt